เกม Peach Banquet

ภาพรวมของ เกม Peach Banquet สำหรับการออกแบบเกมนี้ เน้นเกมในลักษณะวัฒนธรรมเอเชีย พูดถึงเรื่องของเทพเจ้าของชาวจีนตามความเชื่อโบราณ โดยสัญลักษณ์อัตราจ่ายแต่ละรูปแบบ มีดังนี้ ภาพองค์หญิง คือ ภาพที่มีอัตราภาพ อัตราจ่ายเงินสูงสุด หากได้ครบ 2 ภาพ อัตราจ่าย 2 , ครบ 3 ภาพ อัตราจ่าย 25 , ครบ 4 ภาพ อัตราจ่าย 100 , ครบ 5 ภาพ อัตราจ่าย 750 ภาพดอกบัว หากได้ครบ 2 ภาพ อัตราจ่าย 2 , ครบ 3 ภาพ อัตราจ่าย 25 , ครบ 4 ภาพ อัตราจ่าย 100 , … Read more