เกม Fifty Lions

รูปแบบภาพในเกมส์ Fifty Lions เกมส์ Fifty Lions เป็นเกมสล็อตออนไลน์ ที่มีการเลือกใช้ภาพสัตว์และตัวอักษรต่าง ๆ ภายในเกม ซึ่งมีอัตราการจ่ายเงินรางวัลที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ ภาพสิงโต เป็นรูปแบบภาพที่มีการจ่ายเงินมากที่สุด เมื่อสุ่มได้ครบ 2 จ่าย 10 , สุ่มครบ 3 จ่าย 40 , สุ่มครบ 4 จ่าย 200 , สุ่มครบ 5 จ่าย 1000 ภาพม้าลาย เป็นรูปแบบภาพแทนอัตราจ่าย อย่างเช่น เมื่อสุ่มได้ครบ 2 จ่าย 4, สุ่มครบ 3 จ่าย 40 , สุ่มครบ 4 จ่าย 150 , สุ่มครบ 5 จ่าย 500 ภาพยีราฟ … Read more