เกม Fifty Dragons

รูปแบบภาพในเกมส์ Fifty Dragons เกมส์ Fifty Dragons เป็นเกมสล็อตออนไลน์ที่มีรูปแบบ การเลือกใช้ภาพที่หลากหลาย และการจ่ายเงินรางวัลแตกต่างกันตามภาพต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังนี้ ภาพไก่ทอง เป็นรูปแบบภาพแทน การจ่ายเงินรางวัลสูงสุด เมื่อสุ่มได้ครบ 2 จ่าย 4 , สุ่มครบ 3 จ่าย 40 , สุ่มครบ 4 จ่าย 150 , สุ่มครบ 5 จ่าย 500 ภาพเสือทอง เป็นรูปแบบภาพแทน การจ่ายเงินรางวัลสูงสุด คล้ายภาพไก่ทอง เมื่อสุ่มได้ครบ 2 จ่าย 4 , สุ่มครบ 3 จ่าย 40 , สุ่มครบ 4 จ่าย 150 , สุ่มครบ 5 จ่าย … Read more