เกม Doggy Wealth

ภาพสัญลักษณ์และอัตราจ่ายของเกมDoggy Wealth สำหรับเกมนี้ มีภาพสัญลักษณ์ และอัตราจ่ายในแต่ละภาพที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงฟังก์ชันเสริมพิเศษ ในการแจกเงินรางวัล ซึ่งรายละเอียดมีตามข้อมูลดังต่อไปนี้ สัญลักษณ์สุนัข 5 รูป ระบบจ่าย300 , 4 รูป ระบบจ่าย100 , 3 รูป ระบบจ่าย30 สัญลักษณ์บ้าน 5 รูป ระบบจ่าย250 , 4 รูป ระบบจ่าย800 , 3 รูป ระบบจ่าย25 สัญลักษณ์ทองคำ 5 รูป ระบบจ่าย150 , 4 รูป ระบบจ่าย50 , 3 รูป ระบบจ่าย15 สัญลักษณ์ถุงทอง 5 รูป ระบบจ่าย150 , 4 รูป ระบบจ่าย50 , 3 รูป … Read more