เกม Diamond Mogul

ภาพสัญลักษณ์ในการรับเงินรางวัลเกมDiamond Mogul สัญลักษณ์หมายเลข 7 เก็บครบ 5 รูป ระบบจ่าย 500 , ครบ 4 จ่าย 100 , ครบ 3 จ่าย 30 BAR สีแดง เก็บครบ 5 รูป ระบบจ่าย 250 , ครบ 4 จ่าย 50 , ครบ 3 จ่าย 30 BAR สีเขียว เก็บครบ 5 รูป ระบบจ่าย 200 , ครบ 4 จ่าย 50 , ครบ 3 จ่าย 15 BAR สีน้ำเงิน … Read more